Revised

Revise definition is – an act of revising : revision. How to use revise in a sentence. Synonym Discussion of revise.

REVISED | meaning in the Cambridge English Dictionary – revised definition: 1. changed in some ways: 2. changed in some ways: 3. a revised amount or value has been changed.

. Learn more.

[1913 Webster] {The Revised Version of the Bible}, a version prepared in accordance with a resolution passed, in 1870, by both houses of the Convocation of the Province of Canterbury, England. Both English and American revisers were employed on the work. It was first published in a complete form in 1885, and is a revised form of the Authorized.

[email protected] Subscribe to our newsletter. Email Address

[1913 Webster] {The Revised Version of the Bible}, a version prepared in accordance with a resolution passed, in 1870, by both houses of the Convocation of the Province of Canterbury, England. Both English and American revisers were employed on the work. It was first published in a complete form in 1885, and is a revised form of the Authorized.

[1913 Webster] {The Revised Version of the Bible}, a version prepared in accordance with a resolution passed, in 1870, by both houses of the Convocation of the Province of Canterbury, England. Both English and American revisers were employed on the work. It was first published in a complete form in 1885, and is a revised form of the Authorized.

Kivessyöpä Kokemuksia Muissa Pohjoismaissa kivessyöpä on yleisempi kuin Suomessa. Esimerkiksi Tanskassa sitä todetaan 3 kertaa enemmän kuin Suomessa. Lapsilla ilmaantuvuus on pysynyt vakaana, sen sijaan teini-ikäisten ja nuorten aikuisten kivessyöpä on yleistymässä (6). Nuorilla pojilla (< 14 v) kivessyöpä on lähes aina teratooma tai ruskuaispussikasvain. Kivessyöpä voi olla alkuun oireeton. Muun muassa näitä merkkejä kannattaa. Tunnista ihosyövän

Define revised. revised synonyms, revised pronunciation, revised translation, English dictionary definition of revised. v. re·vised , re·vis·ing , re·vis·es v. tr. 1. To alter or edit . 2. To reconsider and change or modify: I have revised my opinion of him.

revised 【形】改訂された、改正された、修正された・I have attached a revised estimate of the product.

– アルクがお届けするオンライン英和・和英辞書検索サービス。

Kissakahvila “Hengissä täällä vielä ollaan ja hyvissä voimissa. Minulla on ruokaa, vettä ja kissanruokaa ainakin kahdeksi kuukaudeksi”, purnauskis kissakahvila purnauskis kissakahvila tiramisu Windows 10 Ongelmat 85 Bensa Maksa-arvot Koholla kä maksa-arvot pienene muutaman kuukau-den seurannassa, suositellaan maksabiopsiaa (KUVA). Jos aminotransferaasipitoisuudet ovat Ydinasiat 8 Suurentuneet maksa-arvot ovat tavalli-nen löydös oireettomilla ja varsin epä-määräisin oirein tutkimukseen hakeutu-neillakin henkilöillä.

Revised | Definition of Revised at Dictionary.com – Revised definition, to amend or alter: to revise one’s opinion. See more.

Revised Standard Version n noun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (English translation of the Bible) (traduzione inglese della Bibbia) Revised Standard Version nf sostantivo femminile: Identifica un essere, un oggetto o un concetto che assume genere femminile: scrittrice, aquila, lampada, moneta, felicit.

85 Bensa Maksa-arvot Koholla kä maksa-arvot pienene muutaman kuukau-den seurannassa, suositellaan maksabiopsiaa (KUVA). Jos aminotransferaasipitoisuudet ovat Ydinasiat 8 Suurentuneet maksa-arvot ovat tavalli-nen löydös oireettomilla ja varsin epä-määräisin oirein tutkimukseen hakeutu-neillakin henkilöillä. 8 Valtaosa lievästi suurentuneista maksa- Kysymyksessä ei mainita, kuinka korkeaksi ”maksa-arvot” eli maksaentsyymit ovat nousseet. Lääkevaikutuksia tutkittaessa mitataan yleensä ALAT-arvo (alaniiniaminotransferaasi-entsyymi). Tämä sama entsyymi voi kuitenkin

Lernen Sie die Übersetzung für ‘revised’ in LEOs Englisch ⇔ Deutsch Wörterbuch. Mit Flexionstabellen der verschiedenen Fälle und Zeiten Aussprache und relevante Diskussionen Kostenloser Vokabeltrainer

Windows 10 Ongelmat 85 Bensa Maksa-arvot Koholla kä maksa-arvot pienene muutaman kuukau-den seurannassa, suositellaan maksabiopsiaa (KUVA). Jos aminotransferaasipitoisuudet ovat Ydinasiat 8 Suurentuneet maksa-arvot ovat tavalli-nen löydös oireettomilla ja varsin epä-määräisin oirein tutkimukseen hakeutu-neillakin henkilöillä. 8 Valtaosa lievästi suurentuneista maksa- Kysymyksessä ei mainita, kuinka korkeaksi ”maksa-arvot” eli maksaentsyymit ovat nousseet. Lääkevaikutuksia tutkittaessa mitataan yleensä ALAT-arvo (alaniiniaminotransferaasi-entsyymi). Tämä sama entsyymi

Synonyms for revised at Thesaurus.com with free online thesaurus, antonyms, and definitions. Find descriptive alternatives for revised.